پروژه مسکونی اندرزگو ، پلی یورتان ، kfmdecor ، پلی اورتان ، نمونه پروژه

پروژه مسکونی اندرزگو

پروژه مسکونی اندرزگو با متراژ 500 متر واقع در منطقه 1 تهران که شرکت kfmdecor

سه طبقه از این پروژه مسکونی را با استفاده از ابزارهای پلی یورتان دیزاین نموده است.

در این پروژه از ابزارهای گلویی ، ستون ، قاب بندی  استفاده شده است.